Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady sa uplatňujú na praktické dodržiavanie práva na súkromie z hľadiska ochrany osobných údajov v súvislosti s týmito webovými stránkami prevádzkovanými Detskou misiou (Ďalej len DM). Nepreberáme však zodpovednosť za obsah a praktické uplatňovanie ochrany súkromia na iných webových stránkach, na ktoré na našich stránkach odkazujeme.

Všeobecné pravidlá

DM plne rešpektuje Vaše právo na súkromie a nezhromažďuje žiadne osobné údaje o Vás, ak ste k tomu nedal (a) preukázateľný súhlas.

DM nezhromažďuje žiadne ďalšie údaje, ktoré by mohli identifikovať návštevníkov týchto webových stránok. To sa však netýka informácií, ktoré informujete dobrovoľne, napríklad pri registrácii, kde je zrejmý súhlas s ich použitím pre príslušný účel napísaný v poznámke ku každému poľu formulára. Žiadna informácia, ktorú poskytnete prostredníctvom webových stránok DM, nie je bez vášho súhlasu sprístupnená tretej strane a DM ju použije iba na účely, na ktoré ste ju poskytli.

Pri spracovaní osobných údajov DM dbá na dodržiavanie najprísnejších noriem zabezpečenia a dôvernosti zaručujúc súlad so zákonom č. 122/2013 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zhromažďovanie a použitie údajov

Náš poskytovateľ pripojenia k internetu, ktorý zaznamenáva údaje na vlastnú zodpovednosť a ktorý je viazaný v tomto ohľade predpisy o dôvernosti, nesmie sprístupniť príslušné technické informácie o návštevníkoch jednotlivých webových stránok, pokiaľ mu sprístupnenie určitých informácií neukladá zákon. Keď prezeráte alebo sťahujete obsah webových stránok DM, nie sú zhromažďované a ukladané žiadne informácie. DM nepoužíva cookies za účelom získania informácií o užívateľoch. Cookies sú používané len v rámci dočasného spojenie po dobu prihlásení.

Zmeny

V prípade akýchkoľvek zmien zásad ochrany súkromia budú zmeny uvedené na tejto stránke.

Hľadaj a nájdi

Používate zastaraný prehliadač, ktorý nevie stránky správne zobraziť.

Použite prosím iný prehliadač.