Ukážkový kurz

Čomu veria kresťania

Nie si prihlásený, odpovede sa neukladajú

Boh

Kresťania veria v Boha. Je len jeden skutočný Boh. Boh nie je vymyslený, ale naozaj existuje. Boh myslí, hovorí a robí skutočné veci, ale inak sa nepodobá na človeka. Boh je neviditeľný, takže nevieme, ako vyzerá. Vieme, aký Boh je, pretože nám to nechal napísať v Biblii.

Aký je Boh?

Klikni na obrázky a zistíš, aký je Boh.

Stvoriteľ
Boh stvoril vesmír, zem a celú prírodu. Boh určil, ako bude príroda fungovať. Boh stvoril ľudí, aby žili na zemi.
Svätý
Boh je dokonalý a nemôže sa k Nemu priblížiť žiadne zlo. Všetko, čo Boh robí, je dokonale dobré.
Láska
Boh stvoril ľudí preto, aby ich mal rád. Boh chce byť priateľom každého človeka.
Spravodlivý
Boh nikoho neuprednostňuje. Boh nikdy neklame, ani nepodvádza.
Život
Boh nikdy nezomrie, žije večne. Boh dáva život všetkému živému. Bez Boha nie je život.
Kráľ
Boh vládne, riadi a rozhoduje, preto sa Mu hovorí „Pán Boh", pretože je vládca ako „pán kráľ“.
späť

Hľadaj a nájdi

Používate zastaraný prehliadač, ktorý nevie stránky správne zobraziť.

Použite prosím iný prehliadač.