Ukážkový kurz

Čítanie z Biblie na každý deň

Nie si prihlásený, odpovede sa neukladajú

Prečítaj si z Biblie

Žalm 145,17-19

je vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch.“

Prečítaj si verš z Biblie a doplň chýbajúce slová. Pokiaľ nemáš Bibliu, použi mobilnú aplikáciu, alebo Biblia na internete. Používame ekumenický preklad.

späť

Hľadaj a nájdi

Používate zastaraný prehliadač, ktorý nevie stránky správne zobraziť.

Použite prosím iný prehliadač.